2018-2019 GÜNCEL SRC SINAV SORULARI

SRC SORULARI
SRC Çalışma Yeri

Paylaşmış olduğumuz sorular 2018-2019 senelerine aittir. Şu sorular tam şu tarih de çıkmış diyemeyiz, fakat mevcutta bulunan soruların en güncel halidir. SRC sınavları sanıldığının aksine daha kolay bir sınav yapısına sahiptir. Dersler daha basit ve anlaması kolay dır. İyi çalışmalar.

SRC Sınavına Nasıl Çalışılır?

Konu anlatımlı kitap eşliği de çalışmak en faydalısıdır. Sık olarak test çözmek kalıcı bilgi sahibi yapmaz bir süre sonra soruları unuta bilirsiniz. Tavsiye ede bileceğim en güzel yöntem konu anlatımlı kitapla beraber test çözmektir.

SRC Test Soruları

1.Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

A) 10.00       

 2. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?

B) Tahrikli dingildeki lastiklere

3.Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır? 

D) Şarj saati ve akü göstergesinden

4. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır

5. AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

D) 56

6. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt  kullanma süresi kaç saati geçemez?

C) 90

7.Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir?

C) En fazla 3 sefer

8. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır       

9. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke

10. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir? 

C) Öğrenme

11. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? 

C) Soğukkanlı

 12. Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

B) Hata

 13. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?

D) Hız körlüğü

 14. Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?

A) Önden 1 metre arkadan 2 metre

 15. Tünel görüşü nedir?

C) Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.

 16. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? 

B) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.

17. Aracınızın arka lastiği patlarsa ne olur? 

A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır,  

18. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı                                                                         

19. Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir? 

D) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini

20. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

C) Küçültme oranı küçüktür 

21. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

A) Zamana göre anlık ve/veya periyodik

 22. Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? 

D) Online araç takip                                                                                                 

 23. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir                                                   

24. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

C) Solunum zorluğu çeken                                                                                                                                                                                          

25. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir. 

26. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A) Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır.

  27. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? 

C) Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez

  28. Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Dereköy sınır kapısı – Kırklareli 

  29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar? 

C) Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı 

 30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir? 

B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak                                                                                                                         

 31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

C) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak

 32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

C) Kamyon, kamyonete 

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?

B) 2

34. Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?

D) ABS

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

B) Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 5 metrelik mesafe içinde 

36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç tarafından çekilen, azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracının sınıfı aşğıdakilerden hangisidir?

C) O3

37. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir?

B) Geçiş üstünlüğü

38. Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir? 

C) Şoförün isim ve adresi 

39. Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?

B) Yükle beraber gider ve alıcıya verilir 

40. Yükün teslim yerine varışından sonra koşulların teslimatı engellediği hallerde, bu konuda sevk mektubunda ek bir talimat yazılmadıysa taşımacı kimden talimat ister? 

B) Göndericiden

41. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır? 

A) Sınıf 2

42. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir? 

C) 50

43. Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

C) Benzinin sudan hafif olması ve suyun yüzeyinde kalarak yanmaya devam etmesi

44. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’nin kapsamına girer?

D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar 

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir? 

C) M

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

B) Sözleşmeli araç çalıştıramazlar

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir? 

B) 2

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Taşıtların yakıt depolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?                                                                                                                                                                                          D) Yaş şartı aranmaz

51. Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?

D) Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak

52. Silindir bloğunun görevi nedir?

D) Krank mili ve pistonlara yataklık yapar.

53. Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki \”15\” neyi ifade eder?

B) Jant çapını

54. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla kullanılmalıdır

55. \”AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24

56. AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır

57. AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

B) 2

58. AETR’ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?

C) 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika

59. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

B) Refleksif faktörler

60. Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?

C) Başkalarına saygı göstermek

61. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

B) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar

62. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler

63. ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

C) Savrulmadan yavaşlamayı ve/veya durmayı sağlar

64. Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

B) Dönülen yerdeki tekerleklerin

65. Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte

66. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek

67. Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

A) Lastik yan duvarları aşırı esner

68. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?                                                                      

D) Bölünmüş yollar

69. Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hamzabeyli-Kırklareli

70. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?

A) 1/500

71. Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?

B) Yolun devlet karayolu olduğunu

72. Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde

73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?

B) Haritalar

74. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

75. Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

D) Çıkan, burkulan ve kırılan yerin hareketsizliğinin sağlanmasıdır

76. Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazazede yan yatırılarak boğulması engellenir

77. Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Yan yatış pozisyonuna alınır.

78. Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

A) Yaralı oturur durumda sevk edilir,

79. ADR’ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?

C) Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa

80. ADR’ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?

C) 9

81. Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?

B) 20

82. Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?

A) Kamyon klozu

83. Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları.

84. Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?

D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları

85. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’nin kapsamına girer?

B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.

86. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?

B) K1

87. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara

88. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

D) Kiralık araç çalıştıramazlar

89. Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

C) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.

90. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

D) Taşıtın re’sen düşüm tarihinden itibaren 60 gün sonra

91. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

B) 3

92. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak

93. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Kamyonet minibüse

94. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

B) Gabari

95. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

D) 5

96. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

D) Bağlantı yolu

97. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?

C) Durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar

98. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta

99. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Okul ve hastane giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metre mesafede parketmek yasaktır.

100.Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

 C) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır

 101.Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

C) Volan dişlisine 

 102.Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir

103. AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? 

B) 9

104. AETR’ye göre; aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?

B) 8

105. AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz? 

B) 15

106. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

B) Düşünmeden hareket etme

107. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?

A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.

108. Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? 

C) Kamyon sürücüsü, otobüse

109. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir? 

D) Taşıma sınırı

110. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 

C) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir 

111. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar

112. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

C) ABS

113. Güvenli sürüşte limit noktası nedir?

C) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta

114. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı

 115. Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 1. Önce enlemi sonra boylamı okunur

116. Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır? 

D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları

117. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı

118. I – Araçla ilgili bilgilere erişim. II – Sürücü denetiminin sağlanması. III – Personelin eğitilmesi. IV – İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır? 

B) I-II-IV

119. İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?

A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler

120. Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? 

B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.

121. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir? 

B) Rentek manevrası 

122. Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir? 

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

123. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

D) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması

124. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak

125. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

B) 30

126. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

C) Para cezası ve 15 ceza puanı

127. Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

D) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir 

128. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.

 129. Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

 1. Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m

130. Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur? 

C) 2,5 

131. Bir turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?

A) Tehlike derecesinin arttığını gösterir 

132. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ? 

B) Sınıf 3

133. Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ye göre bu ifadenin anlamı nedir? 

B) Yüklerin sadece bir nokta da yüklenip, bir noktada da boşaltılacağını ifade eder

134. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

D) Türkgözü sınır kapısı – Gürcistan

135. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir?

A) Taşıma güzergâhı

136. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır? 

C) 8

137. Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır? 

C) 15 gün

138. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

B) 2

139. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır. 

140. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.

 141. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler? 

 1. G1

 142. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?

      C) 10

143. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? 

     D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar

143. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?

C) 30

144. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’nin kapsamına girer?

D) Gerçek kişiler adına kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar 

145. Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki 215 neyi ifade eder? 

B) Lastiğin genişliğini 

146. Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir? 

D) Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir 

146. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir? 

B) Konjektör / Regülatör 

147. Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir? 

B) Alternatör

 148. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?

 • 3

149. AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur? 

A) Bir değişiklik olmaz

 150. Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir? 

 • Otomasyon 

151. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir? 

C) Soğukkanlı 

152. Aşağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir?

A) Başkasının yerine karar vermek 

153. Aşağıdakilerden hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri” değildir

B) Kişilik özellikleri

154. Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? 

A) Sürücünün yorgun olup olmadığına

155. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?

A) Aracı viraj dışına doğru iten güç

156. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar? 

A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.

157. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır? 

C) Kısa 25 m- Uzun 100 m 

158. Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir? 

C) Hızını azaltmalıdır

159. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar? 

D) Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler 

160. Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir? 

D) Batı 

161. Sınırları gösteren haritalara ne ad verilir? 

B) Siyasi haritalar

162. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? 

C) Ölçek paydası küçüktür

 163. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir? 

A)Zamana göre anlık ve/veya periyodik 

164. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

C) Diz ile kalça arası

 165. Kimyasal madde yanıklarında yaralıya yapılacak ilk yardım nasıl olmalıdır?

B)Yanan yer bol su ile yıkanır ve kapatılır

166. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

 D) Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir

167. Burun kanamalarında ilk yardım nasıl yapılır? 

 A) Yaralı oturtulur, başı hafifçe öne eğilir, burun parmaklarla sıkılır,

 168. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz? 

  C) Hız sınırlarını % 30’ u aşmak                                                                      

168. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir? 

B) Görüş açısı açık olan yollara 

169. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir? 

D) Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak 

170. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır? 

A) Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir

171. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında adli kusur sebebi sayılır? 

C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma

172. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer? 

C) Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter 

173. Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir? 

A) Azami İyi Niyet Prensibi

 174. Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz? 

 • Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini 

175. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapabilir? 

C) K3 

175. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

D) Sözleşmeli araç çalıştıramazlar

 176. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K2 yetki belgesi için başvuranların ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmalıdır? 

A)1

177. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir? 

D) Yaş şartı aranmaz 

178. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan

179. ADR’ ye göre Sınıf 8, ambalajlama grubu III ne anlama gelir? 

 A) Hafif asidik madde

180. ADR’ye göre turuncu ikaz levhasının üst yarısındaki numaralardan tehlikenin arttığını nasıl anlaşılır? 

 A) Tehlike numarasının tekrarlanmasından

181. ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 2 

182. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde ikinci defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay geri alınır? 

C) 4

 183. Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir? 

 • Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek

184. Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir?

 D) Topuk

185. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir? 

B) 2 

186. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)\’na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün

187. Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? 

D) Test 

188. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz? 

B) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar 

189. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

C) İçtenlik yerine art niyet 

190. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?

B) Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler. 

191. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.

192. Tünel görüşü nedir?

A) Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki olayları algılayamama durumudur.

 193. İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

 • Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak

194. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Derece Güvenlik (Pasif Güvenlik) sağlayan tertibatlardandır? 

C) Hava yastığı 

195. Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur?

B) Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır

196. Ağrı -Doğu Beyazıt\’ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürbulak 

197. Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir? 

C) Güney 

198. Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir? 

C) Ölçek

199. Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.

200. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

D) Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon 


Bu konuda güvenilir ve hızlı çözüm için bize başvurunuz. Uygun fiyat ve doğru hizmet için Ekodan Danışmanlık.

Adres: İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Avrupa yakasın da

Kurbağlıdere Cad. Süheyla Hanım İş merkezi No:26/B Hasanpaşa Kadıköy / İSTANBUL

Yaman Evler Mah. Alemdağ Cad. Recep Ağa Sok. No:1 Kat:1 Son durak Ümraniye – İSTANBUL

Büyükdere Cad. Latilokum Sk. No: 1 Kat:4 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Mail: info@ekodan.net

Tel:0(216)4669476  Cep:0(533)6293482 / 0(544)6293482

Whatsapp Danışma Hattı: 0(533)6293482

Hizmet Türleri;

 • Ulaştırma Bakanlığı Mevzuat danışmanlığı.
 • A-B-C-D SINIFI Normal ehliyet türleri.
 • İş Makinası Ehliyet Türleri / G Ehliyet Türleri.
 • SRC-ODY-ÜDY Belgeleri.
 • Psikoteknik Belgesi.

SRC Belgesin de hizmet verdiğimiz il ve ilçeler.

Ankara, Maltepe, Kartal, Pendik, Ataşehir, Bostancı, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyliği, Sancaktepe, Şile, Şişli, Gebze, Tuzla, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Arnavutköy, Beyoğlu, Samandıra, Sancaktepe, Mecidiyeköy.

BİZİ TERCİH ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR…

Ocak 2021
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031